L’educació inclusiva és l’educació que integra, que promou l’atenció educativa per a tot l’alumnat, que busca l’equitat i valora la diversitat, oferint l’escolarització en condicions d’igualtat per a tot l’alumnat. Vol dir parlar de capacitats, interculturalitat i igualtat sense barreres. 

L’objectiu del SIEI és afavorir l’autonomia i el desenvolupament d’habilitats socials dels alumnes. Aquí us deixem algunes de les activitats que duem a terme a l’IE Greda amb l’alumnat de primària.