Tècnica d'integració social

El centre disposa d’una tècnica d’integració social (TIS) amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació. La contractació d’aquests professionals està cofinançada per la Unió Europea i pel Departament d’Educació.

Els objectius de treball en el nostre centre són els següents:

  • Prevenir l’abandonament prematur i el fracàs escolar
  • Procurar el benestar emocional dels alumnes
  • Facilitar una bona convivència en el centre educatiu.
  • Contribuir a l’orientació dels alumnes
  • Fomentar la implicació de les famílies
  • Fomentar el vincle entre l’escola i el seu entorn.
  • Contribuir al desenvolupament de plans d’àmbit comunitari.