El menjador escolar el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa, i l’empresa SERUNION ofereix el servei i en gestiona el personal i els menús. Per a més informació:

Totes les sol.licituds de menjador s’han de presentar al Consell Comarcal i no pas al centre.

Menús