El menjador escolar el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa, i l’empresa SERUNION ofereix el servei i en gestiona el personal i els menús. El Consell Comarcal cobra les quotes dels alumnes.

Enguany, l’empresa Serunion ha desenvolupat una app perquè les famílies tinguin informació actualitzada sobre els àpats dels seus fills/es. 

A continuació podeu trobar més informació sobre el servei de menjador:

Menús

Informes de valoració dels menús