Projecte Arrela't

 
Arrela’t és un dels projectes artístics guanyadors dels premis Baldiri Reixac 22/23 a la sostenibilitat. l’IE Greda, desenvoluparà aquest projecte durant el curs 23/24, amb catorze alumnes de 4t d’ESO i el que volem desplegar és un treball artístic d’arrelament al territori a través de l’art, posant cinc ODS en el punt de mira, i amb les propostes d’artistes, poetes i entitats de la Garrotxa. El propòsit del treball és viure l’art com a manifestacions que reflexionen sobre les identitats culturals i treballar amb i per a la naturalesa, de forma individual i col·lectiva, sentint el territori com a peça clau cap al canvi de paradigma. Arrela’t veu i participa amb i per la natura, amb i pel territori, i neix com a repte i desig de donar un espai blanc als alumnes perquè hi puguin generar un nou discurs. Com a resultat, tindrem una exposició al mig de la Natura, que inaugurarem el divendres 24 de maig de 2024 a les 19.00 a Sant Jaume de Llierca (sota l’escola de Sant Jaume de Llierca) i en el marc del Festival Meandre, i també un documental del procés i resultat.

Participar a Arrela’t és jugar, és resseguir la corba de la creativitat aprenent a deixar-se portar, posant consciència i presència.
És atrevir-se, volar i aterrar, de la mà.

Xarxa de competències bàsiques

Aquest curs 23-24, l’IE GREDA, s’ha sumat a participar en el Programa de la Xarxa de Competències impulsat per la Direcció General d’Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües.  És una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. La Xarxa de Competències està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents a millorar el seu desenvolupament professional i als centres a constituir-se en organitzacions que aprenen. Actualment, està formada per més de 700 centres, tant de primària com de secundària, organitzats en xarxes territorials, i implica més de 10.000 docents.  En el nostre centre, s’han creat dos equips impulsors, un de l’etapa d’infantil i primària i l’altre de secundària, per tal de promoure la creació d’espais pedagògics en el si del centre i apoderar els equips docents i fomentar l’intercanvi d’experiències i la creació de sabers compartits.

Projecte Biblioteques

El centre va participar els cursos 20-21 i 21-22 en el projecte Erasmus+ KA2: The school library: boosting projects and improving reading comprehension. El projecte, de dos cursos lectius de durada, el va liderar els Serveis Educatius de la Garrotxa i es va demanar conjuntament amb les escoles El Castanyer (Sant Joan Les Fonts) i Les Escomes (Sant Jaume de Llierca). Aquestes dues escoles estan adscrites a l’IE Greda en l’etapa de secundària. 

Els objectius d’aquest projecte són:

  • Repensar les funcions i serveis de la biblioteca escolar com a recurs bàsic d’innovació i dinamització educativa.
  • Incrementar la formació del professorat.
  • Millorar les competències lingüístiques de l’alumnat a través de la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i l’Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres (AICLE).

El projecte va incloure sessions de formació i de job shadowing de coneixement de bones pràctiques en altres centres de la Unió Europea on tenen projectes engegats de biblioteca escolar que són innovadors. 

Aquestes experiències de mobilitat van resultar extremadament útils ja que en van permetre transferir coneixements al nostre cos docent i desenvolupar noves activitats amb els estudiants entorn a la biblioteca escolar i en narrativa digital.

Projecte STEAMCAT

El projecte STEAMcat té com a objectiu augmentar les vocacions STEM (Science, Tecnology, Engineering and Maths) entre l’alumnat de primària i secundària. El projecte va tenir una durada de 3 cursos acadèmics (2018-2021).

En el programa hi van participar varis centres educatius treballant en xarxa per tal de compartir formacions i recursos. En aquest programa es fomenta el pensament crític de l’alumnat, es millora la percepció social sobre la ciència i s’aborda el tema de les ciències i la tecnologia des d’una perspectiva d’igualtat de gènere. 

A secundària, realitzem el projecte ‘És net l’aire que respirem?’ on mitjançant una estació de contaminació atmosfèrica  pretenem conscienciar la comunitat educativa sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica en la vida de les persones i els altres éssers vius.

Taller de famílies

Ja fa dos cursos que s’organitza un taller de famílies al centre els dimecres de 15h a 16h. Aquest és un espai dinamitzat per la integradora social del centre on les famílies aprenen català, socialitzen i es diverteixen, compartint les inquietuds de l’educació dels seus fills.

Aquestes darreres setmanes l’espai famílies compta amb la participació de l’alumnat de 4t d’ESO que han decidit fer el servei comunitari.