Erasmus+_Logo

Projecte Blendi

El projecte Blendi (Blended Learning for Inclusion) Erasmus + pretén millorar les habilitats digitals dels centres fomentant la inclusió per a tot l’alumnat. El nostre centre hi participa de la mà del grup de recerca TIDE (recerca en tecnologies i educació) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). Aquest projecte es duu a terme simultàniament en 5 països europeus: Finlandia, Catalunya, Xipre, Grècia i Irlanda i té una durada de 2 cursos educatius (2020-2022)

L’aprenentatge híbrid o mixte és un enfocament en el que les possibilitats digitals modernes i els materials educatius en línia es combinen amb l’educació presencial per donar suport al procés d’aprenentatge de l’alumnat. Dins aquest context, els objectius del projecte Blendi són:

  • Augmentar la inclusió digital de tot l’alumnat
  • Mantenir a l’estudiant informat, compromès i segur en els entorns virtuals
  • Empoderar els docents en l’ús de l’aprenentage híbrid als centres per crear entorns d’aprenentatge més accessibles
  • Permetre la col.laboració i el codisseny entre l’alumnat i l’equip docent a l’hora de preparar les activitats
  • Oferir solucions de fàcil accés i personalitzades basades en les necessitats dels centres per a millorar la inclusió digital i de tot l’alumnat
Si en voleu saber més, en aquesta nota de premsa s’expliquen les impressions dels 3 centres catalans que participem en el projecte juntament amb la UPF.

Projecte Biblioteques

El centre participa en el projecte Erasmus+ KA2: The school library: boosting projects and improving reading comprehension. El projecte, de dos cursos lectius de durada, el lidera els Serveis Educatius de la Garrotxa i s’ha demanat conjuntament amb les escoles El Castanyer (Sant Joan Les Fonts) i Les Escomes (Sant Jaume de Llierca). Aquestes dues escoles estan adscrites a l’IE Greda en l’etapa de secundària. Els objectius d’aquest projecte són:

  • Repensar les funcions i serveis de la biblioteca escolar com a recurs bàsic d’innovació i dinamització educativa.
  • Incrementar la formació del professorat.
  • Millorar les competències lingüístiques de l’alumnat a través de la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i l’Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres (AICLE).

El projecte inclou sessions de formació i de job shadowing de coneixement de bones pràctiques en altres centres de la Unió Europea on tenen projectes engegats de biblioteca escolar que són innovadors.

Projecte STEAMCAT

El projecte STEAMcat té com a objectiu augmentar les vocacions STEM (Science, Tecnology, Engineering and Maths) entre l’alumnat de primària i secundària. El projecte té una durada de 3 cursos acadèmics (2018-2021).

En el programa hi participen varis centres educatius que treballen en xarxa per tal de compartir formacions i recursos. En aquest programa es fomenta el pensament crític de l’alumnat, es millora la percepció social sobre la ciència i s’aborda el tema de les ciències i la tecnologia des d’una perspectiva d’igualtat de gènere. 

A secundària, realitzem el projecte ‘És net l’aire que respirem?’ on mitjançant l’estació de contaminació atmosfèrica Educacont pretenem conscienciar la comunitat educativa sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica en la vida de les persones i els altres éssers vius.