Preinscripció

Les dates de preinscripció són:

 • Infantil i primària: del 15 al 24 de març de 2021
 • ESO: del 17 al 24 de març del 2021

Consulteu el calendari complet del procés de preinscripció i matrícula.

Més informació a la web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Podeu enviar les vostres consultes al correu: preinscripcions@iegreda.cat. Si teniu dificultats en enviar la sol.licitud electrònica, podeu concertar cita prèvia.


Documentació necessària

 1. Sol.licitud electrònica (SE): Només si teniu DNI electrònic, idCAT mòbil, cl@ve, T-CAT (treballadors de la Generalitat).
 2. Sol.licitud informàtica (SI). Documentació necessària que cal adjuntar a la sol.licitud en format PDF
  1. DNI/NIE, passaport o document identificatiu de la UE
  2. Llibre de família
  3. Per acreditar punts (criteris d’assignació de plaça):
   1. Contracte laboral o certificat d’empresa o declaració censal per a justificar la proximitat del lloc de treball al centre educatiu
   2. Document de renda garantida de ciutadania, en cas de ser-ne beneficiaris
   3. Certificat de discapacitat del 33% o superior
   4. Certificat de família nombrosa
   5. Certificat de família monoparental
 1. Sol.licitud electrònica (SE): Només si teniu DNI electrònic, idCAT mòbil, cl@ve, T-CAT (treballadors de la Generalitat).
 2. Sol.licitud informàtica (SI). Documentació necessària que cal adjuntar a la sol.licitud en format PDF
  1. DNI/NIE, passaport o document identificatiu de la UE
  2. Llibre de família
  3. Per acreditar punts (criteris d’assignació de plaça):
   1. Contracte laboral o certificat d’empresa o declaració censal per a justificar la proximitat del lloc de treball al centre educatiu
   2. Document de renda garantida de ciutadania, en cas de ser-ne beneficiaris
   3. Certificat de discapacitat del 33% o superior
   4. Certificat de família nombrosa
   5. Certificat de família monoparental

Només cal que facin preinscripció els alumnes que cursin 6è de primària en altres centres diferents de l’IE Greda.

 1. Sol.licitud electrònica (SE): Només si teniu DNI electrònic, idCAT mòbil, cl@ve, T-CAT (treballadors de la Generalitat).
 2. Sol.licitud informàtica (SI). Documentació necessària que cal adjuntar a la sol.licitud en format PDF
  1. DNI/NIE, passaport o document identificatiu de la UE
  2. Llibre de família
  3. Per acreditar punts (criteris d’assignació de plaça):
   1. Contracte laboral o certificat d’empresa o declaració censal per a justificar la proximitat del lloc de treball al centre educatiu
   2. Document de renda garantida de ciutadania, en cas de ser-ne beneficiaris
   3. Certificat de discapacitat del 33% o superior
   4. Certificat de família nombrosa
   5. Certificat de família monoparental
  4. Per acreditar exempció de cursar les matèries de música / educació física per simultaneïtat d’estudis professionals de música/dansa o condició d’esportista d’alt rendiment: Consultar-ho al centre.