Dins el marc de l’organització de centre per a la situació Covid, ahir es va aprovar per Consell Escolar el Pla d’Actuació de l’IE Greda pel curs 20-21. El pla concreta detalladament les diferents mesures de protecció per tal de fer el nostre centre un lloc segur per als infants i també per als docents i el PAS que hi treballa cada dia. Us compartim aquí aquests pla d’obertura i també un resum esquematitzat amb les mesures Covid més importants.