El projecte ‘Pedalem per fer vida’ es va consolidant gràcies al grup de tercer ESO d’aula oberta i el docent que ho lidera juntament amb la TIS del centre.

El projecte té els objectius següents:

  • Recuperar bicicletes en desús tot contribuïnt a l’economia circular de la ciutat.
  • Aprendre a dissenyar rutes ciclables per l’entorn proper.
  • Fomentar una actitud saludable i sostenible en els estudiants.
  • Entrendre el funcionament mecànic d’una bicicleta i aprendre a fer petites reparacions.