Institut Escola
GREDA

Pretén ser innovador i està basat en dues potes principals: les noves tecnologies, per això el projecte “Connectats al segle XXI”, i el plurilingüisme dels nostres alumnes.

EDUCACIÓ

INFANTIL

EDUCACIÓ

PRIMÀRIA

EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA

L’institut escola GREDA és un centre públic de la Generalitat de Catalunya que comença a caminar el curs 2020-2021 afegint als cursos d’infantil i primària, dues línies inicials de 1r d’ESO que s’aniran incrementant cada any fins arribar a 4t d’ESO el curs 2023-2024.

El centre ocupa l’edifici de l’antiga Escola Llar Lluís M. Mestras i acull alumnat d’Olot i dels pobles de Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya i del nucli de la Canya.

L’institut escola GREDA vol ser un centre innovador i per això basem el nostre projecte educatiu en dos eixos principals: les noves tecnologies, a través del projecte “Connect@ts al segle XXI”, i el plurilingüisme del nostre alumnat.

MISSIÓ

Som un centre públic educatiu d’Infantil, Primària i ESO que potencia una formació de qualitat compromesa amb la societat actual a través de la coeducació i l’educació integral del nostre alumnat.

Promovem el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes per tal que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat.

Formem els alumnes per tal d’assolir les competències que els permetran afrontar els estudis postobligatoris amb èxit seguint les directrius del Departament d’Educació, en un ambient tranquil i afectuós, amb respecte mutu i utilitzant unes metodologies d’ensenyament-aprenentatge innovadores, flexibles i dinàmiques.

VISIÓ

El nostre projecte educatiu és un projecte de singularització curricular amb dos eixos principals: el domini de les noves tecnologies i l’impuls al plurilingüisme. Som un centre innovador on la robòtica, les STEAM i l’aprenentatge de les llengües i les matemàtiques són primordials.

Volem que el nostre alumnat, en acabar l’ESO, sigui competent comunicativament i que tingui un bon domini de les noves tecnologies per poder encarar els reptes de l’ara i del demà des de diversos punts de vista per tal de donar-los resposta.

Treballem perquè aquests nens i nenes siguin autònoms en el seu procés de formació per tal que la seva actitud a la vida sigui d’un aprenentatge continu.

VALORS

Potenciem en l’estudiant els valors que l’han d’ajudar a viure i a conviure en la societat actual i en un futur molt canviant.          

Per a nosaltres és fonamental:

  • El respecte cap a la diversitat cultural com a font de riquesa i tolerància per potenciar la convivència.
  • La solidaritat vers els altres rebutjant actituds violentes i potenciant la cultura de la pau i el diàleg per solucionar conflictes.
  • La igualtat entre tot l’alumnat per viure en una societat inclusiva i on també es respecti la igualtat de gènere i l’orientació sexual de cadascú.
  • L’acceptació d’un mateix per afavorir el creixement personal.
  • La llibertat de pensament i d’opinió per afavorir la reflexió i el pensament crític.
  • La cultura de l’esforç, del treball en equip i la cooperació.
  • La innovació i la creativitat enteses com a valors que permeten millorar una societat tecnològica i adaptar-se als canvis.
  • La responsabilitat vers els recursos de l’entorn incentivant l’ecologia i la sostenibilitat.
  • L’error com a font d’aprenentatge i no com a motiu de fracàs.