Mesures Covid

Pla d'actuació

Pla d'actuació IE Greda amb concreció de les mesures Covid per al curs 21-22

Pla d'actuació per a centres educatius

Departament d'Educació. Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

Gestió de casos Covid als centres educatius

Document amb les directrius del Departament d'Educació per a la gestió dels casos Covid el curs 21-22

Informació en altres llengües

Web del Departament de Salut amb informació Covid en altres llengües.