Els nens i nenes de 1r de primària seguim gaudint molt de les sessions de matemàtiques manipulatives. Hem anat introduint molts materials nous que ens permeten avançar ens els nostres coneixements. Treballem la numeració fins al 100, seriacions, les desenes i unitats, les monedes de cèntims, el càlcul i molts altres continguts. Gaudim aprenent amb materials diversos que ens permeten comprendre els processos matemàtics de forma concreta.