Una vegada recollits tots els logotips participants en el concurs, s’han escollit tres finalistes. Properament l’equip docent de 1r d’ESO i l’equip impulsor del projecte Erasmus+ votaran una de les tres propostes. El logotip guanyador serà l’encarregat de representar l’IE Greda en aquest projecte Erasmus+ sobre la biblioteca escolar com a centre dinamitzador de projectes.