El pirata “Manolete”, de l’institut Greda, ha fet una de les seves, i ha amagat un tresor dins un bagul especial: un críptex.

Si els alumnes de primer d’ESO el volen obrir, per tres aventures hauran de passar :

  1. Descobrir la identitat de tres tripulants amagats al vaixell pirata: tres minerals desconeguts.(Ho faran gràcies a una pràctica de laboratori)

https://youtu.be/yW-U_jbXhjw

  1. Obrir els cinc candaus que guarden el mapa amb les pistes que va escriure en Manolete..
  2. Descodificar el missatge i…
  3. Obrir el bagul (críptex) descobrint el tresor enterrat.
Per fer-ho,hauran de demostrar tot el que han après durant els últims dies amb la pirata Susanna.

Preparats per una gran aventura?…

Doncs, comencem!