Tots portem un equipatge sensible, un equipatge que esdevé part de la nostra essència. Aquest ha estat un dels aprenentatges que ha quedat en alumnes de 3r d’ESO d’Aula Oberta aquest trimestre.

L’activitat La Capsa de la meva vida es tracta de traçar una línia del temps que representa el recorregut vital de cadascun de nosaltres. Després de fer un treball introspectiu, hi marquem quatre punts d’inflexió. Cada punt és representat per un objecte, al qual se li ha donat un altre significat, un significat íntim que ens ensenya que per a entendre’ns i comunicar-nos hi ha diferents llenguatges. Aquests objectes es posen dintre d’una capsa personalitzada i se’ls enriqueix amb un relat. Finalment, després de fer un guió hem fet la posada en escena.

Hem treballat molt, ens hem aturat a escoltar-nos, hem fet moltes provatures amb l’escriptura, hem experimentat amb diversos materials per decorar les capses, hem planificat l’escenificació, etc. Però sobretot hem compartit, ens hem conegut millor i hem après que anem creixent amb les diferents experiències viscudes i som qui som gràcies a aquestes.