La setmana passada, dins el projecte Comunica, vam fer un especial Halloween amb els alumnes de 1r d’ESO. Per grups havien de fer anar la imaginació i crear el seu propi monster. Cada membre havia de dibuixar una part del cos del monster. Un cop acabada, cada grup havia d’adjuntar totes les parts del cos, havien de decidir un nom i fer la seva descripció en anglès.