ESO

És net l'aire que respirem?

Projecte comunica

L’alumnat que no té matèries pendents d’aquest curs pot realitzar les tasques voluntàries. Aquestes tasques es valorararan positivament el primer trimestre del curs vinent. L’alumnat que té matèries pendents o aquells a qui el professorat ho recomani, trobarà les tasques obligatòries al classroom de tutoria de grup.

Tasques voluntàries (alumnat amb tot assolit)

Tasques pendents 1ESO A

Tasques pendents 1ESO B

Tasques pendents 1ESO C