El centre ha obtingut enguany l’acreditació Erasmus+ KA120-SCH. D’aquesta manera se’ns obre la porta a mobilitats d’alumnat i professorat a l’estranger fins l’any 2027.

El projecte presentat va ser valorat molt positivament. Concretament, durant aquests 3 anys el centre es planteja els objectius següents:

 1. Millorar la col.laboració de la comunitat educativa en el centre promovent la sostenibilitat i eliminant barreres socials.
 2. Transformar els rols de gènere i inclusió a través de la internacionalització
 3. Implementar metodologies innovadores i actives de manera estructurada en els diferents nivells a través de la participació en l’Espai Europeu.
 4. Conscienciar sobre la importància de la imatge digital que es projecta i promoure el criteri digital

 

Grup impulsor Erasmus +

El centre ens organitzem en comissions de treball i una és el grup impulsor Erasmus+.

Els membres del grup impulsor som:

 • Judit Lagares, docent d’anglès, com a coordinadora Erasmus
 • Marc Fàbrega, docent de llengua castellana
 • Anna Riera, docent de llengua catalana i llatí
 • Cristina Rius, docent de primària
 • Mireia Dosil, docent de matemàtiques i cap d’estudis del centre.

Objectius del grup impulsor Erasmus +

Els objectius del grup impulsor són els següents:

 • Promoure la internacionalització del centre i impulsar els programes Erasmus+ i activitats relacionades.
 • Vetllar per la correcta implementació dels programes Erasmus+ otorgats al nostre centre.
 • Realitzar el seguiment i avaluació dels programes d’internacionalització en els quals participa el nostre centre.
 • Promoure la inclusió social i l’atenció a la diversitat per a garantir l’equitat educativa del nostre alumnat.
 • Promoure la coeducació i transformar els rols de gènere a través de la internacionalització, en col.laboració amb la comissió de convivència del centre.
 • Innovar pel que fa a les metodologies del centre a través de l’intercanvi transnacional per a millorar les competències del professorat i de l’alumnat, així com vetllar per donar continuïtat a la metodologia AICLE en tot el centre.
 • Crear una xarxa de centres europeus mitjançant projectes cooperatius i mobilitats europees per fomentar el sentiment de pertanyença europeu i donar valor a la diversitat cultural.
 • Millorar la competència digital dels estudiants i docents a través dels projectes europeus en coordinació amb la comissió d’estratègia digital del nostre centre.
 • Integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el projecte educatiu del centre involucrant a la comunitat educativa per tal que els nostres alumnes es converteixin en ciutadans sostenibles.
Mireia Dòsil

Aquesta setmana hem iniciat formalment el Projecte Erasmus+ 24-27 amb les trobades amb l’alumnat participant en el projecte i amb […]

Mireia Dòsil

Hem rebut l’acreditació Erasmus+ KA120-SCH que ens obre la porta a mobilitats d’alumnat i professorat a l’estranger fins el 2027. […]