Eleccions al Consell Escolar 2021

Resultats de les votacions

En negreta els candidats/es escollits.
Sector Candidats/es Vots
Alumnat Farners Llach Gómez 50
Joan Grabalosa Muñoz 43
Alison Monzerrath Rubio Gavarrete 33
Lirian Muñoz Raigón 30
En Blanc 1
Nul 0
Famílies Anna Martín Castany 16
Gonzalo Gamboa Jiménez 9
Sílvia Vaquero Aulina 1
En blanc 0
Nul 0
Docents Esther Vilar Coromina 24
Cristina Rius Marsillach 24
Gemma Deseura Otero 23
Marc Fàbrega Garcia 22
Anna Ventolà Jonquera 21
Judit Lagares Vilalta 20
En blanc 0
Nul 0
PAS Toni Centelles Fernández 1
Alicia Bartrina Diago 1
En blanc 0
Nul 0
PAE Sandra Alanzor Coma 2
En blanc 0
Nul 0

Dates a tenir en compte

DataProcediment
02/11/21Convocatòria d’eleccions i publicació del cens electoral (plafó de centre)
03-05/11/21Reclamacions a inscripcions als censos electorals
09/11/21Resolució de les reclamacions i publicació censos electorals definitius
09/11/21Sorteig membres vocals de les meses electorals
10/11/21Constitució de les meses electorals
15/11/21Presentació de candidatures i sol.licituds per actuar com a supervisor (document)
16/11/21Publicació de candidatures al tauler d’anuncis i via email/edvoice a les famílies
23/11/21Votacions sector docents de 13:15h-13:45h
24/11/21Votacions sector alumnes de 13:15h-14h
24/11/21Votacions al vestíbul sector famílies de 14h-19h
15/12/21Constitució del Consell Escolar a les 18:30h al centre