Un dels eixos que hem anat treballant al llarg d’aquest curs escolar, és l’educació emocional a les nostres aules. L’entorn escolar és imprescindible per afavorir l’educació emocional dels adolescents, per tant l’intentem integrar de manera transversal a totes les matèries, esdevenint una mira de centre.

L’educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries. L’objectiu principal és el desenvolupament de les competències emocionals com la consciència d’un mateix, la regulació, l’autogestió, la intel·ligència interpersonal, la motivació, les habilitats de la vida i el benestar.

Els adolescents necessiten autoafirmar-se, valorar les seves capacitats i limitacions, prendre les seves pròpies decisions, responsabilitzar-se, sentir-se acceptats pels altres… Estan en una època de molta plasticitat, on comencen a crear la seva identitat i el seu projecte de vida. Per tant és primordial l’educació emocional, ja que ens ajuda a conèixer-nos millor com a persones, a entendre i s saber actuar en el món que ens envolta.

Com a docents ajudem el nostre alumnat a forjar una bona intel·ligència emocional perquè siguin persones competents emocionalment capaces d’afrontar els reptes de la vida. Amb el nostre entusiasme i implicació hem anat proposant pràctiques per fomentar aquesta competència emocional dins de les aules del Greda. L’espai de tutoria, de cultura i valors o els propis projectes són un lloc idoni per a l’educació emocional. Aquí podeu trobar un petit recull de les activitats treballades:

  • Taller de ioga, intentant traspassar a l’aula dinàmiques de relaxació i concentració que repercuteixin en el procés d’ensenyament aprenentatge.
  • Dinàmiques per exemplificar el treball cooperatiu i en equip, el qual realitzem diàriament dins l’aula.
  • Dinàmiques de tutoria per treballar l’autoestima i autoconeixement d’un mateix.
  • L’assemblea escolar com espai de diàleg, per treballar la comunicació no violenta i l’empatia, per prendre consciència tant de les seves emocions com de les emocions dels altres.