Amb els alumnes de 1r d’ESO hem treballat les “cúpules autosostenibles”de Leonardo, d’una forma lúdica i cooperativa. Els seus components no necessiten cap element d’unió. 

El principi de Leonardome és “l’estructura recíproca” de Leonardo. A partir de diferents patrons geomètrics i a l’acoblament tridimensional d’aquests elements (peces de fusta) que es donen suport mútuament.

Per tal de preparar la construcció de les cúpules, hem imprès un model 3D de les peces que ha permès als alumnes treballar-ho abans a l’aula assajant les diferents configuracions i formes.

El treball realitzat, a part de treballar diferents conceptes tant de Tecnologia com de Matemàtiques (impressió 3D, estructures de construcció, figures geomètriques, tessel.lacions i mosaics, etc) ha estat un bon exemple de treball en grup cooperatiu: per tenir èxit en la construcció de cada cúpula cal una bona entesa entre els companys d’equip i anar posant les peces de manera sincronitzada i ordenada fins a obtenir l’estructura de casquet d’esfera. Un cop construïdes les cúpules grans, hem comprovat que tenien molta estabilitat, les hem pogut aixecar i també hem pogut entrar-hi a dins.