Aquesta setmana han començat les obres d’adequació de l’Institut Escola Greda. Aquest curs se’n realitzarà una primera fase, i el curs vinent, una segona. Enguany s’adequaran els espais següents:

  • 2 aules grup ESO
  • 1 aula de desdoblament
  • Taller i laboratori
  • Lavabos per alumnat i professorat
  • Despatxos de direcció i administració
  • Sala de professorat
  • Biblioteca

Les obres acabaran just abans de començar el curs el mes de setembre.