L’accés a la documentació referent a l’acta emesa de la Comissió de selecció de directors és pública i es pot consultar al següent enllaç: